Sandro Kopp, Take Time, 2016 : exhibition view, © photo Ruediger Glatz<br />
Sandro Kopp, Take Time, 2016 : exhibition view, © photo Ruediger Glatz<br />
Vote for Galerie Eric Dupont